Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

gofuckyourself
11:26
gofuckyourself
11:26
2711 adbd 370
Reposted fromkatt katt vianothingiseverything nothingiseverything

February 02 2020

gofuckyourself
18:39
9733 8d8a 370
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
gofuckyourself
18:38
6756 7a30 370
via. Henn Kim
gofuckyourself
18:38
3775 77d6 370
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
gofuckyourself
18:38
0821 6c81 370
Reposted fromnyaako nyaako viaweruskowa weruskowa
gofuckyourself
18:37
2640 c605 370
Reposted frometerycznie eterycznie viaemtezmazupe emtezmazupe
gofuckyourself
18:36
4184 afd4 370
Reposted fromkrzysk krzysk viaitjen itjen
gofuckyourself
18:36
9416 acf0 370
Reposted frommetropolis metropolis viaitjen itjen
gofuckyourself
18:36
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaitjen itjen
gofuckyourself
18:35
2411 5888 370
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viaitjen itjen
18:35
8131 a79c 370

anamorphosis-and-isolate:

― Big Fish (2003)
“We were like strangers who knew each other very well.”

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianowaczi nowaczi
gofuckyourself
18:35
Reposted fromPureBeauty PureBeauty viakobiety kobiety
gofuckyourself
18:34
8072 8a35 370
Reposted fromQi Qi viadefinition-of-sex definition-of-sex
gofuckyourself
18:34
3378 3d2e 370
gofuckyourself
18:34
0316 a755 370
Reposted fromhrafn hrafn viadefinition-of-sex definition-of-sex
gofuckyourself
18:33
gofuckyourself
18:33
4091 4e6d 370
Reposted fromkrzysk krzysk viadobby dobby
gofuckyourself
18:33
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
gofuckyourself
18:33
4590 f934 370
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl