Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
gofuckyourself
19:50
3707 99c9 370
gofuckyourself
19:50
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
gofuckyourself
19:50
2946 5ce6 370
gofuckyourself
19:49
gofuckyourself
19:49
19:49
6415 47a5 370

Mathilda Cabanis

Reposted fromoolong oolong viapersona-non-grata persona-non-grata
19:49
gofuckyourself
19:49
gofuckyourself
19:49
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
gofuckyourself
19:48
7459 67ba 370
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
gofuckyourself
19:48
gofuckyourself
19:48
gofuckyourself
19:48

Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem..

— Kazimierz Przerwa- Tetmajer
gofuckyourself
19:48
gofuckyourself
19:47
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
19:47
gofuckyourself
19:47
gofuckyourself
19:47
gofuckyourself
19:47
6385 74ae 370
Reposted fromsoftboi softboi viasilkdreams silkdreams
gofuckyourself
19:46
2864 7ddd 370
Reposted fromolakocie olakocie viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl