Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

gofuckyourself
14:31

jakby to bylo takie proste

I nie będziemy żyć symbolicznie. Tylko śmiało. Coraz śmiało. I nawet coraz śmielej.

March 09 2017

gofuckyourself
12:41
7895 7578 370
Reposted fromczajnikq czajnikq viaiamsuperwoman iamsuperwoman
gofuckyourself
12:41
gofuckyourself
12:41
6894 70a9 370
Reposted fromEkran Ekran viaiamsuperwoman iamsuperwoman
gofuckyourself
12:41

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
gofuckyourself
12:41
gofuckyourself
12:41
8112 c2b7 370
Reposted fromnosiemka nosiemka viaiamsuperwoman iamsuperwoman
gofuckyourself
12:40
gofuckyourself
12:40
gofuckyourself
12:40
gofuckyourself
12:40
gofuckyourself
12:40
8233 413e 370
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
gofuckyourself
12:40
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
gofuckyourself
12:40
gofuckyourself
12:39
0430 ce00 370
Reposted fromheroes heroes
gofuckyourself
12:39
1500 623e 370
Reposted fromheroes heroes
gofuckyourself
12:39
8137 d0a8 370
Reposted fromIriss Iriss viamywonderland mywonderland
gofuckyourself
12:39
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
gofuckyourself
12:39
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
gofuckyourself
12:39

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viamywonderland mywonderland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl